tin-trung-thuong
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Hồ chí minh
dong thap
xổ số Cà Mau
Bà Rịa _ Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc liêu
dong nai
Cần Thơ
Sóc trăng
Tay ninh
xổ số An Giang
binh thuan
Vĩnh Long
Bình dương
Trà Vinh
long an
Bình Phước
Xổ số kiết thiết Hậu Giang
Tiền giang
kien giang
da lat
Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12B

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12B

Thursday , 31 Dec 2020

Mở ngày 08/12/2020.

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K2

Thursday , 31 Dec 2020

Mở ngày 10/12/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12A

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12A

Friday , 11 Dec 2020
  • Mở thưởng ngày thứ Ba 01/12/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11K4

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11K4

Friday , 11 Dec 2020

Mở ngày 26/11/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11D

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11D

Wednesday , 02 Dec 2020

Mở thưởng ngày 24/11/2020.

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11K3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11K3

Thursday , 26 Nov 2020

Mở thưởng ngày 19/11/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11C

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11C

Wednesday , 25 Nov 2020

Mở thưởng ngày 17/11/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11B

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11B

Wednesday , 25 Nov 2020

Mở thưởng ngày10/11/2020.

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 10K1

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 10K1

Tuesday , 05 Jan 2021

Mở ngày 07/10/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9K5

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9K5

Tuesday , 24 Nov 2020

Mở ngày 30/09/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9K4

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9K4

Tuesday , 24 Nov 2020

Mở ngày 23/09/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9K3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9K3

Tuesday , 05 Jan 2021

Mở thưởng ngày 16/09/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11K1

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11K1

Friday , 20 Nov 2020

Mở thưởng ngày 05/11/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11A

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11A

Wednesday , 25 Nov 2020

Mở thưởng 03/11/2020.

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 10K5

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 10K5

Wednesday , 04 Nov 2020

Mở ngày 29/10/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 10K4

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 10K4

Tuesday , 03 Nov 2020

Mở ngày 22/10/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 10D

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 10D

Tuesday , 03 Nov 2020

Mở ngày 27/10/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 10K2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 10K2

Wednesday , 14 Oct 2020

Mở ngày 08/10/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 8K4

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 8K4

Monday , 12 Oct 2020

Mở ngày 26/08/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 8K3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 8K3

Monday , 12 Oct 2020

Mở ngày 19/08/2020

Đọc tiếp