tin-trung-thuong
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Hồ chí minh
dong thap
xổ số Cà Mau
Bà Rịa _ Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc liêu
dong nai
Cần Thơ
Sóc trăng
Tay ninh
xổ số An Giang
binh thuan
Vĩnh Long
Bình dương
Trà Vinh
long an
Bình Phước
Xổ số kiết thiết Hậu Giang
Tiền giang
kien giang
da lat
Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2C

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2C

Thursday , 25 Feb 2021

Mở ngày 16/02/202

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2K2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2K2

Monday , 22 Feb 2021

Mở ngày 11/02/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2K1

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2K1

Monday , 22 Feb 2021

Mở ngày 04/02/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2A

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2A

Monday , 22 Feb 2021

Mở ngày 02/02/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1K4

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1K4

Monday , 22 Feb 2021

Mở ngày 28/01/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1D

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1D

Monday , 22 Feb 2021

Mở ngày 26/01/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1K3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1K3

Monday , 22 Feb 2021

Mở ngày 21/01/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K5

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K5

Monday , 22 Feb 2021
Mở ngày 30/12/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K4

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K4

Monday , 22 Feb 2021

Mở ngày 23/12/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K3

Monday , 22 Feb 2021

Mở ngày 16/12/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K2

Monday , 22 Feb 2021

Mở ngày 09/12/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1C

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1C

Tuesday , 02 Feb 2021

Mở ngày 19/01/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1K2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1K2

Saturday , 23 Jan 2021
Mở ngày 14/01/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1B

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1B

Saturday , 23 Jan 2021

Mở ngày 12/01/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K1

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K1

Monday , 18 Jan 2021

Mở ngày 02/12/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11K4

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11K4

Monday , 18 Jan 2021

Mở ngày 25/11/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11K3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11K3

Monday , 18 Jan 2021

Mở ngày 18/11/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1K1

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1K1

Friday , 15 Jan 2021

Mở ngày 07/01/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1A

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1A

Wednesday , 13 Jan 2021

Mở ngày 05/01/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K5

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K5

Thursday , 07 Jan 2021

Mở ngày 31/12/2020

Đọc tiếp