TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Hồ chí minh
dong thap
xổ số Cà Mau
Bà Rịa _ Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc liêu
dong nai
Cần Thơ
Sóc trăng
Tay ninh
xổ số An Giang
binh thuan
Vĩnh Long
Bình dương
Trà Vinh
long an
Bình Phước
Xổ số kiết thiết Hậu Giang
Tiền giang
kien giang
da lat
Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12E

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12E

Tuesday , 07 Jan 2020

Mở ngày 31/12/2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K4

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K4

Tuesday , 07 Jan 2020

Mở ngày 26/12/2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 11K3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 11K3

Tuesday , 07 Jan 2020

Mở ngày 20.11.2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 11K2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 11K2

Tuesday , 07 Jan 2020

Mở ngày 13/11/2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12D

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12D

Tuesday , 07 Jan 2020

Mở ngày 24/12/2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K3

Tuesday , 07 Jan 2020

Mở ngày 19/12/2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 11K1

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 11K1

Tuesday , 07 Jan 2020

Mở ngày 06/11/2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12C

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12C

Tuesday , 07 Jan 2020

Mở ngày 17/12/2019

Đọc tiếp

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Bến Tre: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé K51-T12

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Bến Tre: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé K51-T12

Tuesday , 07 Jan 2020
Mở ngày 17/12/2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K2

Tuesday , 07 Jan 2020

Mở ngày 12/12/2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12B

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12B

Tuesday , 07 Jan 2020

Mở ngày 10/12/2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 10K5

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 10K5

Tuesday , 07 Jan 2020

Mở ngày 30/10/2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12A

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12A

Monday , 30 Dec 2019

Mở thưởng ngày 3/12/2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 10K4

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 10K4

Monday , 30 Dec 2019

Mở ngày 23/10/2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11D

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11D

Monday , 30 Dec 2019

Mở ngày 26/11/2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 10K3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 10K3

Monday , 30 Dec 2019

Mở ngày 16/10/2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11k3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11k3

Wednesday , 04 Dec 2019

Mở ngày 21 tháng 11 năm 2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11k2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11k2

Wednesday , 20 Nov 2019

Mở ngày 14/11/2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TG11B

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TG11B

Wednesday , 20 Nov 2019

Mở ngày 10/11/2019

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11B

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 11B

Monday , 18 Nov 2019

Mở ngày 12/11/2019

Đọc tiếp