tin-trung-thuong
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Hồ chí minh
dong thap
xổ số Cà Mau
Bà Rịa _ Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc liêu
dong nai
Cần Thơ
Sóc trăng
Tay ninh
xổ số An Giang
binh thuan
Vĩnh Long
Bình dương
Trà Vinh
long an
Bình Phước
Xổ số kiết thiết Hậu Giang
Tiền giang
kien giang
da lat
Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9K3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9K3

Wednesday , 23 Sep 2020

Mở ngày 17/09/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9C

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9C

Wednesday , 23 Sep 2020

Mở ngày 15/09/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9K2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9K2

Wednesday , 23 Sep 2020

Mở ngày 10/09/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9K1

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9K1

Tuesday , 15 Sep 2020

Mở ngày 03/09/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9B

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9B

Tuesday , 15 Sep 2020

Mở ngày 08/09/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9A

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 9A

Tuesday , 15 Sep 2020

Mở thưởng ngày 01/09/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 8K4

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 8K4

Monday , 07 Sep 2020

Mở ngày 27/08/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 8D

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 8D

Monday , 07 Sep 2020

Mở ngày 28/08/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 8K3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 8K3

Monday , 07 Sep 2020

Mở ngày 20/08/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 8C

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 8C

Monday , 07 Sep 2020

Mở ngày 18/08/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGC8

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGC8

Monday , 07 Sep 2020

Mở ngày 16/08/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGB8

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGB8

Monday , 07 Sep 2020

Mở ngày 09/08/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 8K2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 8K2

Tuesday , 18 Aug 2020

Mở ngày 13/08/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 8B

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 8B

Tuesday , 18 Aug 2020

Mở ngày 11/08/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 7K2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 7K2

Tuesday , 18 Aug 2020

Mở ngày 08/07/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 7K1

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 7K1

Tuesday , 18 Aug 2020

Mở ngày 01/07/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6K4

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6K4

Tuesday , 18 Aug 2020

Mở ngày 24/06/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGA8

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGA8

Wednesday , 12 Aug 2020

Mở thưởng ngày 02/08/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 7k5

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 7k5

Wednesday , 12 Aug 2020

Mở ngày 30/7/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé  8A

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 8A

Wednesday , 12 Aug 2020

Mở ngày 04/08/2020

Đọc tiếp