tin-trung-thuong
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Hồ chí minh
dong thap
xổ số Cà Mau
Bà Rịa _ Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc liêu
dong nai
Cần Thơ
Sóc trăng
Tay ninh
xổ số An Giang
binh thuan
Vĩnh Long
Bình dương
Trà Vinh
long an
Bình Phước
Xổ số kiết thiết Hậu Giang
Tiền giang
kien giang
da lat
Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3K3-2022

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3K3-2022

Wednesday , 30 Mar 2022

Mở ngày 17/03/2022

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3C-2022

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3C-2022

Wednesday , 30 Mar 2022

Mở ngày 11/03/2022

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3B-2022

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3B-2022

Wednesday , 30 Mar 2022

Mở ngày 08/03/2022

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3A-2022

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3A-2022

Wednesday , 30 Mar 2022

Mở ngày 01/03/2022

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3K2-2022

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3K2-2022

Wednesday , 30 Mar 2022

Mở ngày 10/03/2022

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3K1-2022

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3K1-2022

Wednesday , 30 Mar 2022

Mở ngày 03/03/2022

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2K4-2022

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2K4-2022

Wednesday , 30 Mar 2022

Mở ngày 24/02/2022

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2K3-2022

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2K3-2022

Wednesday , 30 Mar 2022

Mở ngày 17/02/2022

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2D-2022

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2D-2022

Wednesday , 30 Mar 2022

Mở ngày 22/02/2022

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2C-2022

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2C-2022

Friday , 25 Feb 2022

Mở ngày 15/02/2022

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2K2-2022

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2K2-2022

Thursday , 24 Feb 2022

Mở ngày 10/02/2022

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2B-2022

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2B-2022

Friday , 25 Feb 2022

Mở ngày 08/02/2022

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2K1-2022

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2K1-2022

Thursday , 24 Feb 2022

Mở ngày 03/02/2022

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1C-2022

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1C-2022

Thursday , 24 Feb 2022

Mở ngày 18/01/2022

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1K2-2022

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1K2-2022

Tuesday , 18 Jan 2022

Mở ngày 13/01/2022

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1K1-2022

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1K1-2022

Tuesday , 18 Jan 2022

Mở ngày 06/01/2022

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1B-2022

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 1B-2022

Tuesday , 18 Jan 2022

Mở ngày 11/01/2022

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K5

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K5

Tuesday , 18 Jan 2022

Mở ngày 30/12/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K4

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12K4

Tuesday , 18 Jan 2022

Mở ngày 23/12/2021

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12C-2021

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 12C-2021

Thursday , 30 Dec 2021

Mở ngày 21/12/2021

Đọc tiếp