tin-trung-thuong
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Hồ chí minh
dong thap
xổ số Cà Mau
Bà Rịa _ Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc liêu
dong nai
Cần Thơ
Sóc trăng
Tay ninh
xổ số An Giang
binh thuan
Vĩnh Long
Bình dương
Trà Vinh
long an
Bình Phước
Xổ số kiết thiết Hậu Giang
Tiền giang
kien giang
da lat
Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6D

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6D

Monday , 29 Jun 2020

Mở thưởng ngày 23/06/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6C

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6C

Friday , 26 Jun 2020

Mở thưởng ngày 16/06/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 5K2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 5K2

Friday , 26 Jun 2020

Mở ngày 13/05/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGB6

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGB6

Friday , 26 Jun 2020

Mở thưởng ngày 16/06/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6K2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6K2

Wednesday , 17 Jun 2020

Mở ngày 11/6/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6B

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6B

Wednesday , 17 Jun 2020

Mở ngày 9/6/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6K1

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6K1

Monday , 15 Jun 2020

Mở ngày 04/06/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGE5

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGE5

Thursday , 11 Jun 2020

Mở ngày 31/05/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6A

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 6A

Thursday , 11 Jun 2020

Mở ngày 02/06/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGD5

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGD5

Wednesday , 10 Jun 2020

Mở ngày 24/05/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 5K4

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 5K4

Wednesday , 10 Jun 2020

Mở ngày 28/05/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGC5

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGC5

Wednesday , 10 Jun 2020

Mở ngày 17/05/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGB5

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGB5

Wednesday , 10 Jun 2020

Mở ngày 10/05/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 5K1

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 5K1

Wednesday , 10 Jun 2020

Mở ngày 06/05/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 4K5

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 4K5

Tuesday , 09 Jun 2020

Mở ngày 29/04/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 5D

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 5D

Friday , 26 Jun 2020

Mở ngày 26/05/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 5K3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 5K3

Friday , 29 May 2020

Mở ngày 21/05/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 5C

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 5C

Tuesday , 26 May 2020

Mở ngày 19/05/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 5K2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 5K2

Thursday , 21 May 2020

Mở ngày 14/05/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 5B

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 5B

Tuesday , 19 May 2020

Mở ngày 12/05/2020

Đọc tiếp