TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Hồ chí minh
dong thap
xổ số Cà Mau
Bà Rịa _ Vũng Tàu
Bến Tre
Bạc liêu
dong nai
Cần Thơ
Sóc trăng
Tay ninh
xổ số An Giang
binh thuan
Vĩnh Long
Bình dương
Trà Vinh
long an
Bình Phước
Xổ số kiết thiết Hậu Giang
Tiền giang
kien giang
da lat
Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3K3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3K3

Thursday , 26 Mar 2020

Mở ngày 19/03/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 2K2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 2K2

Wednesday , 25 Mar 2020

Mở ngày 12/02/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 2K1

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 2K1

Wednesday , 25 Mar 2020

Mở ngày 05/02/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 1K5

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 1K5

Wednesday , 25 Mar 2020

Mở ngày 29/01/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3C

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3C

Wednesday , 25 Mar 2020

Mở ngày 17/03/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3B

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3B

Tuesday , 17 Mar 2020

Mở ngày 10/03/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGB3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGB3

Tuesday , 17 Mar 2020

Mở ngày 08/03/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3K1

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3K1

Saturday , 14 Mar 2020

Mở ngày 05/03/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3A

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 3A

Monday , 09 Mar 2020

Mở thưởng ngày thứ Ba 03/03/2020.

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGA3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGA3

Monday , 09 Mar 2020

Mở ngày 01/03/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 1K4

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 1K4

Friday , 06 Mar 2020

Mở ngày 22/01/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 1K3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 1K3

Friday , 06 Mar 2020

Mở ngày 15/01/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2K4

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2K4

Thursday , 05 Mar 2020

Mở ngày 27/02/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bến Tre: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé K08-T02

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bến Tre: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé K08-T02

Tuesday , 03 Mar 2020

Mở ngày 25/02/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2D

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2D

Tuesday , 03 Mar 2020

Mở ngày 25/02/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2K3

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2K3

Wednesday , 26 Feb 2020

Mở ngày 20/02/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2C

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé 2C

Wednesday , 26 Feb 2020

Mở ngày 18/02/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 1K2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 1K2

Wednesday , 26 Feb 2020

Mở ngày 08/01/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGC2

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Tiền Giang: Công bố thông tin trả thưởng kỳ vé TGC2

Wednesday , 26 Feb 2020

Mở ngày 16/02/2020

Đọc tiếp

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 1K1

Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Đồng Nai: Công bố thông tin trả thưởng, kỳ vé 1K1

Tuesday , 25 Feb 2020

Mở ngày 01/01/2020

Đọc tiếp